Zestaw Certyfikatów do realizacji usług zaufania publicznego. Certyfikaty dedykowane są dla wszystkich Instytucji i Dostawców Usług na potrzeby integracji systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

Oferowany zestaw składa się z dwóch certyfikatów:

Certyfikat do deszyfracji asercji (Certyfikat ID – Krajowy Węzeł Tożsamości),
Certyfikat do podpisywania żądań (E-mail ID Business)