Zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości 1 rok

736,77 599,00

Zestaw certyfikatów umożliwiający Dostawcom Usług integrację systemów informatycznych z Krajowy Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

Specyfikacja certyfikatów:

 • algorytm podpisu RSA-SHA256
 • krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256;
 • długość klucza prywatnego: 256 bit;
 • zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280);
 • zabezpieczony funkcją skrótu SHA-2
 • wysoki poziom zaufania gwarantujący jednoznaczną identyfikację użytkownika/właściciela, na którego wystawiono certyfikat;
 • wymagane rozszerzenie Key  Agreement dla certyfikatu do deszyfracji;
 • wymaganie adresu OCSP dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu;
 • wymaganie adresu CRL dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu.

UWAGA:  Wymagane jest aby eksport kluczy do celów integracji z Krajowym Węzłem wykonany był za pomocą XCA.

Opis

Krajowy Węzeł to projekt Ministerstwa Cyfryzacji umożliwiający obywatelom logowanie się jednym kontem do wielu usług publicznych, takich jak eUrząd, Gminne systemy Komunikacji Online, Elektroniczne Biura Obsługi Interesanta, e-Uslugi, e-Podatki.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2018 poz. 1544) każdy podmiot publiczny świadczący e-usługi dla obywateli ma obowiązek dokonać integracji, co więcej, każdy podmiot świadczący usługi z poziomu profili ePUAP musi tego dokonać najpóźniej 1 stycznia 2020 roku.

Rodzaj świadczonych usług Data przyłączenia
Każda instytucja posiadająca system teleinformatyczny, w którym na dzień 31 grudnia 2017 r. uwierzytelnienie użytkowników odbywało się z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP Najpóźniej do 1 stycznia 2020 r.
Każda instytucja posiadajjąca system teleinformatyczny podmiotu publicznego, inny niż systemy wymienione powyżej, w którym udostępniane są usługi online, funkcjonujący w dniu wejścia w życie ustawy lub uruchomiony przed 1 stycznia 2021 r. Najpóźniej do 1 stycznia 2022 r.
Każdy nowy system teleinformatyczny podmiotu publicznego, w którym udostępniane są usługi online, uruchomiony po 31 grudnia 2020 r. Z dniem uruchomienia systemu.

 

Dlaczego warto:

 • Pełen proces on-line
 • łatwe i szybkie składanie wniosku o wydanie certyfikatu
 • weryfikacja on-line
 • automatyczne wydanie certyfikatu
 • brak zbędnych formalności i brak konieczności podpisywania umowy
 • bezpłatne reissue certyfikatu przez cały okres ważności
 • najwyższy poziom bezpieczeństwa klucza

 

Specyfikacja certyfikatów:

 • algorytm podpisu RSA-SHA256
 • krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256;
 • długość klucza prywatnego: 256 bit;
 • zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280);
 • zabezpieczony funkcją skrótu SHA-2
 • wysoki poziom zaufania gwarantujący jednoznaczną identyfikację użytkownika/właściciela, na którego wystawiono certyfikat;
 • wymagane rozszerzenie Key  Agreement dla certyfikatu do deszyfracji;
 • wymagane rozszerzenie Digital Signature dla certyfikatu do podpisu;
 • wymaganie adresu OCSP dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu;
 • wymaganie adresu CRL dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu.

 

Weryfikacja:

Oba certyfikaty należy aktywować na ten sam okres ważności i te same dane.

Dla certyfikatu wymagana jest weryfikacja zarówno dostępu Organizacji do adresu e–mail, który znajdzie się w certyfikacie jak i tożsamości podmiotu, który jest przez niego reprezentowany.

Na adres e-mail podany we wniosku certyfikacyjnym wysyłany jest link weryfikacyjny, za pomocą którego możliwe jest potwierdzenie posiadanej kontroli nad skrzynką poczty elektronicznej o wskazanym adresie.

W celu zweryfikowania pozostałych informacji zawartych w certyfikacie prosimy o dostarczenie w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

Dokumenty wymagane od osoby reprezentującej podmiot certyfikatu:

 • kopia dokumentu tożsamości osoby, której dane znajdą się w certyfikacie (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu lub prawo jazdy), notarialne potwierdzenie tożsamości
 • dokument upoważnienia potwierdzający związek osoby zamawiającej certyfikat z reprezentowanym podmiotem (chyba, że powiązanie wykazane jest np. w KRS-ie),
 • dokumenty firmy – akt nadania numeru NIP lub REGON.