Pieczęć elektroniczna Certum Mini

2.089,77 1.699,00

Pieczęć Certum to usługa zaufania służąca do pieczętowania dokumentów elektronicznych. Rozwiązanie wykorzystuje kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, który w odróżnieniu od podpisu elektronicznego, nie zawiera danych osoby fizycznej a jedynie dane podmiotu posiadającego osobowość prawną (tj. firmy, organizacji, podmiotu administracji publicznej). Usługa jest zgoda z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową, a dzięki rozmiarowi czytnika jest wprost idealny dla osób ceniących korzyści idące z miniaturyzacji urządzeń.

Dostępne warianty:

 • Z czytnikiem (ważny 2 lata)
 • bez czytnika (ważny 2 lata) – dedykowany dla osób posiadających własny czytnik kart kryptograficznych.

W cenie zestawu otrzymujesz od Certum 5000 sztuk/miesiąc kwalifikowanego znacznika czasu.

Opis

Skład zestawu:

 • Karta kryptograficzna mini w kolorze niebieskim lub białym (wielkość karty SIM jak do telefonu komórkowego – StarCos® 3.2)
 • Czytnik kart ACS ACR39T – A1  (dostępny tylko w zestawach  z czytnikiem)*
 • Czytnik dostępny z i bez logo Certum (wysyłany losowo)
 • Płyta z darmowym oprogramowaniem
  – do obsługi karty proCertum CardManager,
  – do podpisywania i weryfikacji e-dokumentów/plików proCertum SmartSign
 • Certyfikat kwalifikowany CERTUM – jedyny w Polsce automatycznie rozpoznawany  jako zaufany w programach  ADOBE
 • Kwalifikowany znacznik czasu wraz z aktywacją (5000 sztuk/miesiąc)

Gwarancja. Odpowiedzialność finansowa Asseco Data System S.A. określona jest w rozdziale 9.2. Polityki Certyfikacji i Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM.